Selecteer een pagina

Behandeltraject

Bij een eerste consult doe ik een anamnese, vervolgens wordt uw pols gevoeld en een diagnose vastgesteld. Daarna volgt er een kort lichamelijk meridiaan onderzoek waarbij op bepaalde energiebanen van het lichaam wordt gedrukt. Aan de hand van deze diagnose wordt u gelijk behandeld. Na de behandeling wordt er mondeling een eventuele behandelplan besproken.

Eerste consult ca. 75 minuten € 75,-
Vervolg consult ca. 60 minuten € 60,-

Vergoedingen zorgverzekeraars 2020

Als acupuncturist ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging ZHONG. Hierdoor kan (een deel van) de behandeling vergoed worden wanneer u aanvullend bent verzekerd. Voor meer informatie verwijs ik u door naar www.zhong.nl Onder het kopje vergoeding kunt u zien hoeveel uw zorgverzekeraar terug vordert. Via onderstaande link vindt u tevens een actueel overzicht van de vergoedingen door zorgverzekeraars: Overzicht zorgverzekeraars 2020